Hírlevél
Visszahívást KérekAjánlatot Kérek

Jelentkezés

Partnereink
image

image

image

image
 
image

A Kulcs Soft Nyrt. által szervezett Kulcs Bér Szakmai Napok keretében kerülnek az idei évi változások bemutatásra, megtárgyalásra. A szemináriumon a Kulcs Soft Nyrt munkaügyi szakértői mellett a BDO Magyarország munkaügyi tanácsadói is előadnak.

Részletek és jelentkezés >>>

 
 
image

Várhatóan még ősszel életbe lép az a kormányrendelet, amely minimális rezsióradíjat határoz meg a biztonsági cégek számára. Bár az intézkedés jó irány a vagyonőri szakma fehérítése felé, ám érezhető változást csak az alvállalkozói láncok végén szereplő, szándékosan fantomizált cégekkel való trükközés megakadályozása hozhat. Ehhez véleményem szerint jogszabályi szinten kellene rögzíteni a megrendelők speciális "gondossági" kötelmét is.

 
 
image

A gyed extra januári bevezetése lehetővé teszi az egy évnél idősebb kisgyermeket nevelő anyukák számára, hogy a gyed mellett is újra munkába állhassanak. Ennek azonban komoly feltétele az is, hogy a munkába álló szülő a kisgyermek napközbeni ellátására is megoldást találjon. A bölcsődei férőhelyek bővítése mellett a jövőben erre különösen a munkarendhez igazodó ellátást kínáló munkahelyi családi napközik elterjedése kínálhat megoldást. A BDO a közelmúltban e célra elnyert TÁMOP támogatásból hét, 6 hónap és 3 év közötti életkorú gyermek ellátását biztosító családi napközit alakított ki irodaházában.

 
 

2013. október 9-10-én kerül megrendezésre a budapesti SYMA csarnokban a Personal Hungary, melyen az idei évben a BDO Magyarország személyzeti tanácsadás üzletága a Kulcs-Soft-tal közös standon vesz részt. A rendezvényről, annak kiemelt programjairól ide kattintva lehet tájékozódni.

 
 

A BDO Magyarország MUNKAÜGYI HELYZETKÉP TOP 500 c. felmérésben vizsgáltuk, hogy a vezető hazai vállalatok szerint az új szabályozás vajon mennyiben járul hozzá új munkahelyek létrejöttéhez. A válaszokból egyértelműen látszik, hogy a kutatásban részt vevők többsége egyértelműen nem tervezi az elkövetkező időszakban a létszám bővítését, ugyanakkor abból a 33%-ból, mely nyilatkozata szerint új munkahelyeket hoz létre, mindösszesen csak minden 10-ik munkáltató nyilatkozott úgy, hogy ok okozati összefüggés van a létszám bővítése és az új munkajogi szabályozás között. 

 

A Kormány által 2011 nyarán nyilvánosságra hozott a „Széll Kálmán Terv” keretében készített „Magyar Munka Terv” című dokumentumban a foglalkoztatási viszonyok átalakítását tűzte ki célul, elsősorban a foglalkoztatás növelése érdekében. A „Magyar Munka Terv” új munka törvénykönyv elkészítését rögzítette és meghatározta az új munkajogi szabályozás célkitűzéseit. A kirívóan alacsony hazai foglalkoztatási szint okai között - az élőmunka magas terhei mellett – a rugalmatlan, a foglalkoztatás munkáltatói kockázatát növelő merev szabályozást jelölte meg, melynek kiküszöbölésére az atipikus foglalkoztatási formák, a foglalkoztatás rugalmasságát elősegítő szabályozást, egyszerűbb munkaviszony megszüntetési módokat és a kárfelelősség újraszabályozását rögzítette.

A felmérés megállapításaiank főbb megállapításait 2013. április 9-én a BDO Akadémia regisztrációhoz kötött, de ingyenes HR üzleti reggelijén mutatjuk be az érdeklődőknek.


RÉSZLETEK ÉS REGISZTRÁCIÓ itt >>>

 
 
image

Lezárult a BDO Magyarország MUNKAÜGYI HELYZETKÉP TOP 500 c. felmérése, melyet a vezető hazai munkáltatók körében végeztünk a kritikus december, január hónapokban. Szeretném megköszönni annak 100 HR és gazdasági vezetőnek, HR munkatársnak, aki részt vett a felmérésben, hogy válaszaival segítette munkánkat. A kutatás megállapításainak főbb sarokpontjait a sajtóban és az általunk írt blogokon ismertetjük, továbbá 2013. április 9-én a BDO Akadémia regisztrációhoz kötött, de ingyenes HR üzleti reggelijén mutatjuk be az érdeklődőknek.


RÉSZLETEK ÉS REGISZTRÁCIÓ itt >>>

 
 

Mint  ismeretes, 2012. július 1-jétől változott a munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.), mely számos újdonsága mellett a korábbiakhoz képest sokkal részletesebben szabályozza a jognyilatkozatokra vonatkozó rendelkezéseket, illetve ezek körében a munkáltatói szabályzatokat. Jelen cikkünkben arra az öt legfontosabb szempontra kívánjuk felhívni a figyelmet, melyet a munkáltatói szabályzatok kapcsán minden munkáltatónak szem előtt kell tartania.

#1 A hatályba lépést megelőzően kihirdetett munkáltatói szabályzatokra is érvényes az új Mt. szabályozása.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény 2.§ (3) bekezdése kimondja, hogy az Mt. 16−17. §-át a törvénykönyv hatálybalépését megelőzően közölt kötelezettségvállalásra és munkáltatói szabályzatra is alkalmazni kell.

Lényegében arról van szó, hogy az Mt. 16.§-ában szabályozott egyoldalú kötelezettségvállalás, és az Mt.17.§-ában szabályozott munkáltatói szabályzat rendelkezéseit például az új munka törvénykönyve hatálybalépését megelőzően közölt  cafeteria vagy prémium szabályzat kapcsán is alkalmazni kell.

Ez leginkább a módosítás és a felmondás szempontjából jelenthet munkáltatói oldalon problémát.

#2 Az egyoldalúan kialakított munkáltatói gyakorlat kötelem keletkeztető

Az új munka törvénykönyve 17.§-a kimondja, hogy a munkáltató a jognyilatkozatait az általa egyoldalúan megállapított belső szabályzatban vagy egyoldalúan kialakított gyakorlat érvényesítésével megteheti, amit a jogszabály a továbbiakban együttesen munkáltatói szabályzatként határoz meg.

Az esetenként még írásba sem foglalt, egyoldalúan kialakított munkáltatói gyakorlat kötelemkeletkeztető hatása újszerűen hathat, pedig nem feltétlenül az. A korábbi Mt. hatálya alatt is voltak olyan eseti munkaügyi bírósági döntések, melyek az egyoldalúan és huzamosabb időn keresztül nyújtott juttatások kapcsán munkáltatói oldalon kötelmeket, munkavállalói oldalon pedig jogosultságot keletkeztettek.

Ennek jó példája az az eset, amikor a kollektív szerződés hatálya alá nem tartozó munkáltató munkaszerződésen kívül 15% helyett 45% délutáni műszakpótlékot, vagy 30% helyett 60% éjszakai műszakpótlékot fizetett valamilyen oknál fogva.

Az is kérdéses lehet, ha egy munkáltatónál egyidejűleg ugyanazon kötelemfakasztó tény kapcsán munkáltatói szabályzat és munkáltatói gyakorlat (egyfajta szokásjog) van érvényben. Vajon ilyenkor melyik lesz az irányadó? Ilyen esetben azzal kell számolnia a munkáltatónak, hogy az általa egyoldalúan írásos szabályzat ellenében kialakított, és a munkavállaló által is elfogadott gyakorlat lesz irányadó, szemben azzal, ami érvényesen deklarálásra és kihirdetésre került.

#3 Az egyoldalú módosítás joga gyakorolható, de csak feltételekkel.

A korábbi szabályozás kapcsán általánosságban elmondható volt, hogy  a jognyilatkozatok vonatkozásában a szabályozás csak azok alakiságával, közlésével, érvénytelenségével foglalkozott. Pontosan ezért a bírói gyakorlat alakította ki azt az elvet, mely szerint a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alkalmazhatók, ha nem sértenek munkajogi elveket, viszont ezt a gyakorlatban mindig külön-külön kellett vizsgálni. Az új Mt.  ezt a bizonytalanságot igyekszik megszüntetni egyrészt azzal, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat sokkal jobban részletezi a korábbiaknál, másrészt az Mt. 31.§-a egyértelműen kimondja az Mt-ben nem rendezett kérdések kapcsán a Ptk. mögöttességét.

 
 

2012. november 21-i előadásunkkal segíteni kívánunk a foglalkoztatóknak abban, hogy a munkaidőkeret, elszámolási időszak alkalmazásával optimális munkaügyi működést tudjanak kialakítani, továbbá képesek legyenek kiaknázni az új Mt. által biztosított munkaidő szervezési lehetőségeket. A munkaidőkeret valamint az elszámolási időszak olyan hatékony eszköz, mellyel ésszerűsíthető a rendkívüli munka után fizetendő bér és pótlék, továbbá a folyamatosan változó termelési igényekhez igazodó munkaidő beosztást tesz lehetővé. Szakmai programunkkal célunk, hogy az Ön cégspecifikus problémáira és a felmerülő kérdésekre kielégítő választ adjunk. Szakmai programunkkal célunk, hogy az Ön cégspecifikus problémáira és a felmerülő kérdésekre kielégítő választ adjunk. A munkaügyi szeminárium előadói: Dr. Pál Lajos ügyvéd (Pál és Kozma Ügyvédi Iroda) és Máriás Attila munkaügyi szaktanácsadó (BDO Magyarország).


JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFO >>>

 
 

2012. október 16-án a BDO AKADÉMIA szervezésében az új Munka Törvénykönyve kapcsán újból munkaügyi szemináriumot szervezünk, melynek meghívott előadója lesz dr. Pál Lajos ügyvéd is, aki az új munka törvénykönyve előkészítésében is részt vett. A rendezvény helyszíne a BDO Magyarország konferencia terme (Laurus Irodaházak,1103 Budapest, Kőér u.2/a. ), a részvételi díj 22.500,- Ft + áfa, mely tartalmazza a kávé és a frissítők, valamint a szenvicsebéd árát is.

 

TOVÁBBI INFO és JELENTKEZÉS itt >>>

 
 
image

2012. június 27-én a BDO AKADÉMIA szervezésében az új Munka Törvénykönyve kapcsán munkaügyi szemináriumot szervezünk, melynek meghívott előadója lesz dr. Pál Lajos ügyvéd is, aki a jelenleg érvényben lévő és az új Munka Törvénykönyve előkészítésében is részt vett. A rendezvény helyszíne a BDO Magyarország konferencia terme (Laurus Irodaházak,1103 Budapest, Kőér u.2/a. ), a részvételi díj 22.500,- Ft + áfa, mely tartalmazza a kávé és a frissítők, valamint a szenvicsebéd árát is.


TOVÁBBI INFO és JELENTKEZÉS itt >>>

 
 
image

Ritka manapság a jó vendéglátás! Ezt talán a munkaügyi hatóság is így véli, hiszen az idén, a kapacitása döntő többségét a visszatérő látogatásoknak szánja. A munkaügyi ellenőrzések 2012. évi irányelvei rögzítik, hogy a jogerőre emelkedett határozatok 80%-ánál történjen meg az utóellenőrzés. Ha korábban olyan „költségkímélő foglalkoztatási formákat” is kipróbáltunk, mint a bejelentés nélküli foglalkoztatás, vagy a papírformát nélkülöző munkaszerződés, akkor biztosan benéznek hozzánk. A gondot, csak az okozhatja számunkra, hogy itt nem a vendég fizet!

Ha már a „fizetés”-nél tartunk, érdemes kiemelni, hogy a munkaügyi hatóság 2012-ben kiemelten fogja vizsgálni a fizetéseket. A bejelentés és munkaszerződés nélküli foglalkoztatás mellett, a munkabérek védelmére vonatkozó jogszabályi garanciák ellenőrzése is cél az idei évben.

 
 
image

Ön mint a gazdasági, illetve munkaügy területén dolgozó szakember bizonyára tudja, hogy 2012-től sok változás lépett életbe a munkabérek után fizetendő terhek számításában, valamint az új Mt. kapcsán még több újdonság várható. Ennek kapcsán 7  előadó 7 témában tart előadást 2012. március 28-án a Béke Hotelben. Többek között választ kap az alábbi kérdésekre: Mit kell tudni a járulékok és adók alakulásáról, hogy elkerüljük a ránk leselkedő csapdákat? Melyek a nyugdíjazással kapcsolatos legfontosabb kérdések? Mire készüljön fel, ha munkabérrel kapcsolatos munkaügyi ellenőrzés fenyegeti cégét?

 

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFO itt >>>

 
 
image

A BDO Magyarország februári HR hírlevelében az adómentes kockázati élet és baleseti biztosításokról, a vezetők képzéséről, bérkompenzációs tévhitekről valamint az induló TÁMOP 2.1.3 keretében megvalósítható vállalati képzési és fejlesztési lehetőségekről írunk.

 

 

A HR HÍRLEVÉL ITT LETÖLTHETŐ >>>

 
 

 
Munkaügyi segédlet
Sajtómegjelenések
Publikációk
Figyelemfelhívás

NAV ellenőrzési irányelvei (2011)

Részletek >>

 

Változik a FEOR jövőre (2011)

 

Részletek >>>

 

OMMF ellenőrzési irányelvei (2010)

Részletek >>>

 

APEH ellenőrzési irányelvei (2010)

külön kiemelve a foglalkoztatásra vonatkozó ellenőrzési területek

Részletek >>

 

Kapcsolat

BDO Magyarország HR Kft.
1103 Budapest, Kőér u. 2/A.
adószám: 14090358-4-42
telefon: 06-1-235-30-10
 
Máriás Attila
vezető munkaügyi tanácsadó
attila.marias@bdo.hu
 
Jamniczky Andrea
HR partner, ügyvezető
andrea.jamniczky@bdo.hu