Hírlevél
Visszahívást KérekAjánlatot Kérek

Jelentkezés

Partnereink
image

image

image

image
 
image

A tegnap megjelent Magyar Közlönyben (161.szám) került kihirdetésre a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról szóló 323/2011 (XII.28) Kormányrendelet. Az új Hivatal foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak és felnőttképzési feladatokat lát el. A megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkaügyi Felügyelőségei által hozott határozatokat II. fokon a Nemzeti Munkaügyi Hatóság munkavédelmi és igazgatósága bírálja majd el.

 
 
image

Az történt, hogy a 2011. december 1-i Magyar Közlönyben megjelent a 1413/2011. (XII.1) Kormány határozat. Ebben került deklarálásra, hogy a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer egyszerűsítése és a hatékonyság fokozása érdekében összevonják az NSZFI-t meg az OMMF-t,  és beolvasztják a Foglalkoztatási Hivatalba 2012. január 1-el. Természetesen a beolvadással új hivatal jön létre, melyhez új név, logo fog kapcsolódni. Az összeolvadás az OMMF létszámát érinti a leginkább, itt 108 fős leépítést tervezett be a Kormány, melyet várhatóan már a héten elkezdenek végrehajtani.

 
 
image

Már többször írtunk, nyilatkoztunk róla, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát végzők bejelentését a munkaügyi ellenőrzések során mennyire nem egyszerű ellenőrizni. A munkaszerződéses munkavállalók jogviszonyának kontrollja a gyakorlatban nem okoz különösebb gondot a munkaügyi felügyelőknek, hiszen hozzáférnek ahhoz az állami munkaügyi adatbázishoz, amelyben a bejelentések ellenőrizhetők. Emellett a helyszíni ellenőrzések során is egyértelműen bizonyítható, hogy készült-e írásos munkaszerződés, vagy sem. Az elmúlt egy évben az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő jogviszony bejelentéseket a munkaügyi felügyelők már nem tudták ilyen könnyen ellenőrizni. Korábban nem volt a munkaügyi felügyelők által hozzáférhető kiépített rendszer, ezért a munkaügyi felügyelőségnek minden egyes helyszíni ellenőrzést követően belföldi jogsegély keretében – hivatalos formában – kellett adatot kérnie az NAV-tól , hogy az ellenőrzött foglalkoztató vajon eleget tett-e bejelentési kötelezettségének. Jelentem ennek vége, utolértük Albániát, az egyszerűsített módon foglalkoztatottak NAV bejelentéseit az OMMF munkaügyi felügyelői is le tudják kérdezni.

 
 
image

Az a helyzet, hogy az egyik szemem sír, a másik meg nevet, amikor ilyen híreket olvasok. Már több mint két éve, hogy elhagytam a munkaügyi felügyelőség kötelékét, és már akkor elő volt írva minden felügyelőnek, hogy az adott évben hány feketét - értsd feketemunkást, olyat akinek se szerződése, se bejelentése - kell "fogni". Akkortájt kimondva, kimondatlanul ez olyan 200 körül volt éves szinten.

 
 
image

A kérdés, már csak azért is aktuális, mert a Nemzetgazdasági Minisztérium ez idáig nem tette közzé a munkaügyi ellenőrzésekre vonatkozó 2011. évi irányelveket, holott ennek határideje már jócskán lejárt. Mint az ismeretes, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 2/A-a értelmében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter minden évben köteles közzétenni munkaügyi ellenőrzések adott évre vonatkozó irányelveit.

 
 
image

A nemzetgazdasági miniszter, mint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a mai napig nem tett eleget a munkaügyi ellenőrzések irányelvei kapcsán a közzétételi kötelezettségének, mely több dologra vezethető vissza. Egyrészt az ellenőrzési irányelvek tervezetét a munkaügyi hatóság készíti el, és küldi meg minden évben a miniszter felé, mely vélhetően az idei évben is megtörtént, azonban vagy az abban foglaltak, vagy a munkaügyi változások gyenge kontúrjai miatt ezek mégsem voltak közzé tehetők. Másrészt már évek óta téma az adó és a munkaügyi hatóság integrációja. Ez a vámhivatal kapcsán gyorsan meg is történt. Lehet-e magyarázat egy a háttérben zajló integráció? Mostanra biztosra vehető, hogy igen.

 
 
image

2011. május 25-én a Milton és a BDO Magyarország közös szervezésében kerül megrendezésre a 10 LEGFONTOSABB IRAT, MELYET A MUNKAÜGYI FELÜGYELŐK ELLENŐRIZNEK c. rendezvény a Radisson Blu Béke Hotel**** -ben, melyen a BDO előadói mellett Dr. Handó Tünde, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elnöke is előadó lesz.

 
 
image

Az OMMF országos banki célvizsgálata igencsak rossz reklámot csinált az elektronikus munkaidő nyilvántartásoknak, tudniillik a bankszektorban kiszabott munkaügyi bírságok nem elhanyagolható része a munkaidő nyilvántartások vezetési szabályainak megsértéséből adódott. Sajnos számos banknál nem vezetnek munkaidő nyilvántartást, csak távolléti nyilvántartást a kieső időkről, vagy éppen a szabadságokról, melyek alapján borítékolható volt a "végeredmény". Miért? Mert egy beléptetőrendszer az esetek többségében sok mindenre alkalmas, csak éppen a tényleges munkaidő nyilvántartására nem...

 
 
image

A rendezett munkaügyi kapcsolatok általános és speciális követelményei, a munkaügyi ellenőrzések növekvő száma, a jogkövetkezmények szigorodása minden eddiginél jobban felértékelte a munkaerő gazdálkodás és az ehhez kapcsolódó törvényi előírások megfelelő alkalmazását. A munkaügyi átvilágítás hatékony eszköz lehet a munkaügyi ellenőrzésekre történő felkészülésen túl, a munkaügyi folyamatok optimalizálásában is. Erre való tekintettel gyűjtöttünk össze, hogy miért végeztesse el cége munkaügyi átvilágítását.

 
 
image

Mint minden év elején, így az idei évben is az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 80. § (2) bekezdése és a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására.

 
 
image

Mint az ismeretes az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnöki munkakörének betöltésére az új kormány pályázatot írt ki, mely kapcsán a meghallgatások lezárultak és döntés született. Papp István elnök menesztését követően 2009. decemberétől Dr. Dudás Katalin látta el megbízott elnökként a szervezet irányítását.  Bár való igaz, hogy  az Elnök Asszony elismert szakembernek minősül, azonban a kormány OMMF-el szembeni megváltozott elvárásai - a közlemények alapján - új vezető kinevezését igényelték. Az új elnök kinevezéséig a főfelügyelőséget a szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően dr. Groszmann Mária munkavédelmi elnökhelyettes vezeti.

 
 

Többszöri érdeklődésünk és hosszas levelezgetés után a Szociális és Munkaügyi Közlöny 2010/4 számában közzétételre kerültek a munkaügyi ellenőrzések 2010. évre vonatkozó prioritásai, melyek gyakorlati szempontból lényeges elemeit az alábbiak szerint foglaljuk össze.

 
Munkaügyi segédlet
Sajtómegjelenések
Publikációk
Figyelemfelhívás

NAV ellenőrzési irányelvei (2011)

Részletek >>

 

Változik a FEOR jövőre (2011)

 

Részletek >>>

 

OMMF ellenőrzési irányelvei (2010)

Részletek >>>

 

APEH ellenőrzési irányelvei (2010)

külön kiemelve a foglalkoztatásra vonatkozó ellenőrzési területek

Részletek >>

 

Kapcsolat

BDO Magyarország HR Kft.
1103 Budapest, Kőér u. 2/A.
adószám: 14090358-4-42
telefon: 06-1-235-30-10
 
Máriás Attila
vezető munkaügyi tanácsadó
attila.marias@bdo.hu
 
Jamniczky Andrea
HR partner, ügyvezető
andrea.jamniczky@bdo.hu